Ons ondersteunen

Met een kleine bijdrage per jaar ondersteunt u onze activiteiten. Wij zijn een bewonersorganisatie, bestaande uit wijkbewoners/vrijwilligers, die zich inzetten voor de wijk- en bewonersbelangen. Belangrijk vinden wij dat de besluitvorming over de energie- en warmtetransitie zorgvuldig en transparant plaatsvindt en dat bewonersbelangen worden meegenomen.

Onze wijk Plaswijck (postcode 2804) is bovendien aangewezen als zogenaamd startblok, dus er komen veel onderzoeken en onderzoeksgelden: het is zaak dat wij alert zijn op een goede en effectieve besteding hiervan.

Met veel ondersteuning vanuit de wijk kunnen wij onze punten duidelijker richting bestuur, politiek en ambtenaren inbrengen. De kosten zijn € 7,50 per jaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Een bijdrage geldt per huisadres. Uiteraard kunt u altijd uw bijdrage beëindigen. U kunt ook een mail sturen naar contact@we2804.nl.

 

Ons ondersteunen

  • Op basis van uw keuze(s) kunnen wij u gericht informeren en bijvoorbeeld uitnodigen voor themasessies.
  • Als abonnee/sympathisant ondersteunt u onze activiteiten. De kosten zijn € 7,50 per jaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Dit geldt per huisadres. Uiteraard kunt u altijd uw bijdrage beëindigen.
  • 0,00 €