Meewerken

Waar mogelijk, wenselijk of nodig werken we mee aan onderzoeken naar de energie- en warmtetransitie in de wijk. Soms om een burgervinger aan de pols te houden, soms om wijkbrede projecten zelf op te starten. Ieder met voldoende tijd en interesse kan hieraan deelnemen. Zo komt er een werkgroep ‘energiebronnen en energie-infrastructuur op wijkniveau’, zoals buurtbatterijen en geothermie. Ook is er een werkgroep Aquathermie 2804 en een werkgroep woninggebonden techniek: pilots met voorbeeldwoningen, referentiewoningen en menukaarten verduurzamen woningen. Dit zijn werkgroepen waarvoor wel enige tijd en kennis is vereist. Meer informatie kunt u krijgen via telefoonnummer 06 239 56 999.

 

Aanmelden meedoen