Home

Welkom op de website ‘Wijkenergie 2804’.

De energie- en warmtetransitie zal de komende jaren ook in Gouda een belangrijk maatschappelijk thema zijn. December 2021 is de Warmtetransitievisie Gouda vastgesteld. Een belangrijk besluit is dat onze wijk Plaswijck 2804 is aangewezen als zogenaamd ‘startblok’ bij de verdere transitie. De rol van burgers in de energie- en warmtetransitie is essentieel. Daarom is ‘Wijkenergie 2804’ opgericht: een bewonerscollectief bestaande uit vrijwilligers/wijkbewoners dat positief-kritisch wil participeren in en bijdragen aan de energie- en warmtetransitie in de eigen stad en eigen wijk. Ook wil zij bijdragen aan een goede informatie over zinvolle en betaalbare duurzaamheidsmaatregelen. Op deze website proberen wij u hierover zo goed mogelijk te informeren. ‘Wijkenergie 2804’ is een zusterorganisatie van bewonersorganisatie/ wijkteam Plaswijck¬† Voor contact kunt u mailen met contact@we2804.nl of bellen met 06 239 56 999.