Home

Op deze website ‘wijkenergie2804’ komt specifieke informatie over de mogelijke energietransitie en warmtetransitie in de wijk Plaswijck (postcode 2804).

Voor contact kunt u mailen met contact@we2804.nl .

‘Wijkenergie 2804’ is verbonden aan Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck (www.bloemendaalplaswijck.nl) en de Energie Co√∂peratie Gouda (www.energiecooperatiegouda.nl¬† ).